Chúng ta thường (không phải luôn luôn) thêm ‘s’ vào sau danh từ để có dạng số nhiều (ví dụ: books, balls, bags) hoặc sau động từ để có dạng số ít (ví dụ: looks, gets, works..). Tuy nhiên, đa số chúng ta không nắm rõ quy luật đọc chữ ‘s’ như thế nào cho đúng. Loại trừ trường hợp ‘-es’ được đọc là /ɪz/ khi thêm vào các chữ như: watch, wash…, thì ‘s’ tận cùng một chữ có 2 cách đọc: /s/ hoặc /z/.
‘s’ tận cùng một chữ được đọc là /s/ hay /z/ phụ thuộc vào âm cuối (final sound) của chữ gốc trước khi chúng ta thêm ‘s’ vào là âm hữu thanh hay vô thanh. (tham khảo thêm tại đây)

* Âm hữu thanh: dây thanh quản tiếp tục rung khi âm hữu thanh được phát ra. Bạn sẽ cảm nhận được cổ mình rung khi đặt tay lên cổ họng của Bạn lúc phát ra âm này.
* Âm vô thanh: dây thanh quản ngừng rung khi âm vô thanh được phát ra. Bạn sẽ KHÔNG cảm nhận được cổ mình rung khi đặt tay lên cổ họng của Bạn lúc phát ra âm này.

1. Nếu một chữ kết thúc bằng âm vô thanh thì ‘s’ thêm vào sẽ được đọc theo cách vô thanh (/s/).
Ví dụ:
 • Books /bʊks/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /k/ là âm vô thanh
 • Gets /gets/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /t/ là âm vô thanh
 • Laughs /lɑːfs/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì 'gh' được đọc là /f/ là âm vô thanh
 • Stops /stɒps/: ‘s’ sẽ được đọc là /s/, vì /p/ là âm vô thanh
2. Nếu một chữ kết thúc bằng âm hữu thanh thì ‘s’ thêm vào sẽ được đọc theo cách hữu thanh (/z/).
Ví dụ:
 • Balls /bɔːlz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /l/ là âm hữu thanh
 • Times /taɪmz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /m/ là âm hữu thanh
 • Beds /bedz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /d/ là âm hữu thanh
 • Lives /lɪvz/: ‘s’ sẽ được đọc là /z/, vì /v/ là âm hữu thanh

Mong rằng những chia sẻ trên có thể giúp bạn phát âm tốt hơn và do đó trở nên dễ hiểu hơn đối với người bản xứ.

3 comments :

 1. Replies
  1. Âm /IZ/ được phát âm khi âm cuối là: s , x , z , ch , sh (nhớ câu thơ này nhá: Sông Xưa Zờ CHẳng SHóng.)

   Delete