ĐỌC
Đọc lớn đoạn văn sau đây. Bạn nên ngắt giọng ở đâu trong đoạn văn này?
Venture capitalists are important for start-up companies that are not large enough to raise capital in the public markets or stable enough to qualify for direct bank loans. The investors in these companies usually have a great deal of say in how the companies will be run. Sand Hill Road in Menlo Park, California is seen as a symbol of private capital, just as Wall Street is a symbol of the stock market because of the large number of venture capital companies located there.
NGHE
Hãy nghe đoạn văn sau. Người nói ngừng ở vị trí nào? Người nói có ngắt giọng cùng vị trí với bạn không?THỰC HÀNH
Hãy nghe lại đoạn văn một lần nữa. Lần này, bạn hãy thực hành đọc theo. Cố gắng chỉ ngừng khi người nói ngừng.
Nếu bạn có thể ghi âm giọng của mình, hãy thực hành đọc đoạn văn và ghi âm giọng của bạn lại. Hãy nghe chính giọng của mình. Bạn có ngắt giọng đúng chỗ không?

0 comments :

Post a Comment