Một âm tiết là một đơn vị âm thanh bao gồm một âm nguyên âm (vowel sound). Trong từ đa âm tiết, trọng âm rơi vào một trong các âm tiết và các âm tiết khác có xu hướng được nói rất nhanh. Điều này làm cho âm không rõ (câm) trên các âm tiết không được nhấn. Để cải thiện phát âm của bạn, hãy tập trung vào việc phát ra trọng âm một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đừng ngại khi phải "im lặng" (không được nói rõ) các nguyên âm không được nhấn khác.

Hãy nghe thử các ví dụ sau:
Ví dụ:
Hãy lắng nghe các từ sau: PersonNEL, TOtally, InDUstrial, ToMAto, FanTAstic
Các âm tiết không được nhấn vẫn được phát âm như âm vốn có của nó nhưng được đọc một cách nhẹ nhàng và lướt. Thỉnh thoảng, các nguyên âm không nhấn trở thành âm schwa – giống âm nhẹ "uh".
Ví dụ:
Hãy lắng nghe các từ sau: Little, Repeat, Tomato
Thỉnh thoảng, nguyên âm được phát ra nhưng không nhấn.
Ví dụ:
Hãy lắng nghe các từ sau: Industrial, Noisily
Sau đây là các mẫu nhấn âm tiết trong một từ:

Một âm tiết – nhấn
Tất cả từ một âm tiết đều được nhấn trên âm tiết đó và ngữ điệu đi từ cao xuống thấp. Hãy nghe những từ sau:  EAT, DRINK, SIGN, WELL

Hai âm tiết
Nhấn âm tiết đầu
Nhấn âm tiết thứ hai
Giant
PICture
HEAting
toDAY
aHEAD
aLLOW

Từ có ba âm tiết
Nhấn âm 1
Nhấn âm 2
Nhấn âm 3
ENergy
Operate
ORganize

meMORial
aSSUMPtion
caNAdian

engiNEER
japanESE
voluntEER


Từ có 4 âm tiết
Nhấn âm 1
Nhấn âm 2
Nhấn âm 3
Nhấn âm 4
TElevision
SUpermarket
Elevator
psyCHOLogy
eVAporate
cerTIficate

poliTIcian
indiVIdual
repuTAtio
EntrepreNEURHọc thử Miễn Phí chương trình 3 Bước để Nói Chuẩn Tiếng Anh

0 comments :

Post a Comment