Giọng Mỹ thực sự có lâu đời hơn giọng Anh (the U.K accent). Giọng Mỹ như chúng ta biết ngày nay là giọng nói ban đầu được nói bởi những người định cư đầu tiên đổ bộ vào miền đất mà bây giờ được gọi là Hoa Kỳ.Khoảng thế kỷ 19 ở Vương quốc Anh, các tầng lớp cao cấp muốn có một cách để phân biệt mình với người nghèo. Cuối cùng, giọng họ phát triển lan rộng khắp khu vực (mọi người luôn muốn giống người giàu). Kết quả là chúng ta có giọng Anh như chúng ta biết ngày hôm nay, và đó là lý do tại sao nó nghe khác so với giọng Mỹ ngày nay.

Đặc điểm chính khiến giọng Mỹ khác so với giọng Anh là giọng Mỹ /r/ được chú trọng nhiều hơn (rhotic speech). Cụ thể là, người Mỹ phát âm “r” trong những từ như “hard” (har-d). Trong khi đó, một số giọng khác bỏ âm “r” này và sẽ phát âm từ “hard” là / hɑ:d/.

Dĩ nhiên cũng có vài ngoại lệ. Một vài người Mỹ ở vùng New England của Mỹ như Boston, Massachusetts cũng bỏ qua âm /r/ này.

Những đặc điểm khác của giọng Mỹ bao gồm
  • Âm “a” ngắn nổi bật trong những từ như “man” và “cat”
  • Việc sử dụng nguyên âm không tròn miệng trong các từ như “lot” (được phát âm là “lɑ:t”)
  • Bỏ bớt từ. Người nói tiếng Anh Mỹ có thể dùng các câu rút gọn. Ở Anh, điều này ít phổ biến hơn. Ví dụ:
Jim: “Are you going to the store on your way home?”
Jan: “I could. What you need?” (I could go to the store. What do you need?)