Đây là những lỗi ngữ pháp phổ biến mà người học tiếng Anh, dù người mới bắt đầu cho hay những người đã học tiếng Anh lâu năm, thường mắc phải. Sau đây là những giải thích ngắn gọn và mẹo giúp bạn tránh 15 lỗi tiếng Anh phổ biết này.

“Everybody are happy.”
Những từ như everybody, somebody, anybody, nobody thật sự luôn là số ít, KHÔNG phải số nhiều. Mặc dù “everybody” đề cập đến nhiều người, nhưng theo sau nó là một động từ số ít – do đó câu đúng là Everybody is happy.
“I’ll explain you the problem.”
Câu này có 2 tân ngữ – tân ngữ trực tiếp (the problem) và tân ngữ gián tiếp (you). Sau explain, chúng ta cần dùng to trước tân ngữ gián tiếp – người mà chúng ta sẽ giải thích cho họ. Thêm nữa, thông thường thì tân ngữ trực tiếp được đặt trước, do đó câu đúng là I’ll explain the problem to you.
“I have the possibility to study in Canada next year.”
Với “have,” chúng ta dùng từ opportunity, chứ không phải possibility – do đó câu đúng là I have the opportunity to study in Canada next year. Từ possibility thì thường được dùng nhiều hơn với “There is…,” ví dụ như: “There’s a possibility I  may study in Canada next year.”
“I think she doesn’t like tomatoes.”
Mặc dù không có quy tắc ngữ pháp cụ thể nào trong trường hợp này, nhưng cách nói thông dụng vẫn là I don’t think she likes tomatoes.
“If I will see John later, I’ll give him the message.”
Mặc dù cả hai sự việc đều ở lương lai, câu này nên chia theo dạng câu điều kiện loại 1– If I see John later, I’ll give him the message.

“Do you want that I make breakfast?”
“That” không thường dùng sau từ “want.” Câu đúng là: Do you want me to make breakfast?
“I’m thinking to buy a new car.”
“To + infinitive” không được dùng sau “think,” do đó câu đúng là: I’m thinking of buying a new car hoặc I’m thinking about buying a new car.
“They enjoyed the baseball game despite of the rain.”
“Despite” và “in spite of” có nghĩa giống nhau, và nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn giữa chúng. Sau “despite,” chúng ta sẽ không bao giờ dùng “of.” Câu đúng nên là “They enjoyed the baseball game despite the rain hoặc They enjoyed the baseball game in spite of the rain.
“My ten-years-old daughter loves to dance.”
Khi tuổi đi sau ‘to be’ ví dụ như “is,” thì bạn dùng dạng số nhiều “years old”: “My daughter is ten years old.” Nhưng tuổi này trong danh từ kép, trước danh từ với vai trò như là tính từ thì bạn phải dùng dạnh số ít year, không dùng years – My ten-year-old daughter loves to dance.
“Our house is near to the beach.”
“Near” và “close to” có nghĩa giống nhau, nhưng “to” sẽ không bao giờ được sử dụng sau “near.” Câu đúng là Our house is near the beach” hoặc Our house is close to the beach.
“I like very much soccer.”
Chúng ta thường không đặt “very much” giữa một động từ (like) và tân ngữ của nó (soccer). Câu đúng là, I like soccer very much. Tuy nhiên, trong tiếng Anh nói, cách nói thông dụng vẫn là I like soccer a lot hoặc I really like soccer.
“Gary gave to Joan the keys.”
Giống “explain” trong ví dụ trên, “give” có 2 tân ngữ – tân ngữ gián tiếp (Joan) và tân ngữ trực tiếp (the keys). Bạn có thể nói câu này theo hai cách: Gary gave Joan the keys hoặc “Gary gave the keys to Joan.
“She asked me where do I work.”
Đây là phần khó nhất của tiếng Anh – câu tường thuật. Trong câu hỏi tường thuật, chúng ta không sử dụng trợ động từ do/does/did – do đó câu đúng là, She asked me where I work.
“They left without say goodbye.”
Khi bạn sử dung động từ sau liên từ và giới từ như after, before, since, when, while, without, instead of, và in spite of, thông thường nó sẽ ở dạng -ing. Do đó, câu đúng là They left without saying goodbye.
“I need to finish this project until Friday.”
Dùng until để nói về tình trạng sẽ tiếp tục cho đến một thời điểm nhất định, ví dụ: “I’m staying in the city until June.” Hãy sử dụng by để nói về hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trước một thời điểm tương lai. By thường được dùng với các hạn chót (deadlines), do đó câu đúng sẽ là, I need to finish this project by Friday.
THAM KHÓA KHÓA HỌC LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TẠI ĐÂY.
Tiếng Anh thường được cho là một trong những ngôn ngữ khó học. Điều này là do một số lý do: 1) từ trong tiếng Anh thường được phát âm khác với cách viết, 2) mặc dù có các quy tắc để phát âm, có nhiều ngoại lệ cho các quy tắc này và 3) một số loại từ (số nhiều bất quy tắc, động từ bất quy tắc) thay đổi hoàn toàn và không tuân thủ các quy tắc ngữ pháp (ex: goose-geese, see-saw)Do có nhiều ngoại lệ đối với các quy tắc ngữ pháp và cách phát âm, nên người học phải cố gắng ghi nhớ nhiều từ ngữ và hình thức ngữ pháp. Điều này tạo ra một ngôn ngữ có thể rất khó để làm chủ!

Tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn được coi là giọng chuyên nghiệp của ngôn ngữ và không tồn tại một cách tự nhiên ở Hoa Kỳ. Đây là giọng nói được dạy cho các diễn giả chuyên nghiệp, chẳng hạn như các phát thanh viên đọc tin tức, người nói trước công chúng, diễn viên, v.v. Khu vực của Hoa Kỳ có giọng gần nhất với tiếng Anh Mỹ chuẩn (hoặc "trung lập") được coi là vùng Trung Tây, gần Michigan.

Không phải ai nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai đều có Accent (tạm dịch là vẫn còn nặng giọng mẹ đẻ). Học một ngôn ngữ mới dễ dàng đối với trẻ nhỏ và trẻ em dưới 12 hoặc 13 tuổi. Điều này là do một phần của bộ não chịu trách nhiệm về việc học ngôn ngữ chưa được phát triển đầy đủ cho đến những năm đầu tuổi teen. Khi chúng ta già đi, việc học một ngôn ngữ mới trở nên khó khăn hơn. Do đó, một người lớn học tiếng Anh sẽ luôn có một số giọng rất nặng giọng tiếng mẹ đẻ. Điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như: độ tuổi bắt đầu học tiếng Anh, sự dễ dàng trong việc học ngôn ngữ mới và mức độ tiếp xúc của cá nhân đó với tiếng Anh.

Chúng ta thường có thể biết được một người đến nhờ vào giọng của họ. Điều này là do mỗi ngôn ngữ có hệ thống âm thanh và các mẫu ngữ điệu riêng. Khi một người học một ngôn ngữ mới, một cách tự nhiên họ lấy hệ thống âm thanh và các mẫu ngữ điệu trong tiếng mẹ đẻ theo. Họ cố gắng so trùng các âm thanh trong ngôn ngữ mới với các âm thanh trong tiếng mẹ đẻ của họ. Bởi vì ngôn ngữ mới hiển nhiên chứa một số âm thanh khác với âm thanh trong ngôn ngữ mẹ đẻ, nên việc so trùng âm thanh thể chính xác. Điều này tạo nên accent và cũng chính là lo do mà chúng ta có thể xác định ngôn ngữ mẹ đẻ của một người thông qua giọng của anh ta. Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng chỉ ra một người nói giọng Tây Ban Nha khi nói tiếng Hoa nhờ vào sự khác nhau về âm thanh và các mẫu ngữ điệu.

Có một số âm thanh xuất hiện thường xuyên trong tiếng Anh và ảnh hưởng đến giọng Mỹ nhiều hơn những âm thanh khác. Âm “r” là một trong những âm này, và có lẽ là âm đáng chú ý nhất. Nó xuất hiện trong tiếng Anh với vai trò là nguyên âm và phụ âm. Có vẻ như âm"r" có mặt khắp mọi nơi.  Âm “r” trong tiếng Anh Mỹ nghe như “er” và được tạo nên bằng cách tròn môi và nâng phần giữa lưỡi lên cao vào phía trong miệng. Lưỡi cong lên nhưng không chạm vòm trên của miệng. Trong nhiều ngôn ngữ khác, âm “r” được tạo ra bằng cách giữ môi thẳng và đặt đầu lưỡi sau răng cửa hàm trên, do đó nghe nó giống âm “d” rất nhanh hoặc nhiều âm “d” liên tục với nhau. Bởi vì âm “r” này nghe rất khác so với tiếng Anh Mỹ, nên người nghe cần nhiều thời gian hơn để xử lý và thông dịch sự khác nhau này để có thể hiểu được tiếng Anh giọng Tây Ban Nha, Nga và Ả Rập.

Những phụ âm khác có ảnh hưởng lớn đối với tiếng Anh giọng Mỹ bao gồm “t”, “d”, “th”, “w”, và “v”.

Mục tiêu Chuẩn Giọng không nhất thiết là phải loại bỏ giọng cũ, mà nhằm để cải thiện cách nói tiếng Anh để nó trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Điểm mấu chốt là giọng (accent) không nên cản trở giao tiếp, và cá nhân sẽ cảm thấy tự tin khi nói trong bất kỳ tình huống nào.


Click vào đây để tham khảo thông tin khóa học chuẩn giọng tại Emas.
Chào bạn,

Bạn có thường xuyên quên từ vựng mới không?

Thật bực mình khi đã cố gắng học rất chăm chỉ… và sau đó bạn phát hiện ra là bạn quên hầu hết những từ đã học chỉ sau vài hôm. Có thể bạn cảm thấy bản thân mình chẳng tiếng bộ gì cả sau quá trình cố gắng của mình.

Tuy nhiên, có một cách đã được khoa học chứng minh là có thể giúp bạn nhớ từ vựng tốt hơn rất nhiều.

Hãy để tôi nói bạn nghe về cuộc thử nghiệm thú vị này. Sauk hi áp dụng nhiều cách học khác nhau, các sinh viên sau đó được kiểm tra khả năng nhớ bài vào 3 ngày sau đó.

  • Khi bài giảng chỉ được nói (giảng viên không ghi ra), sinh viên nhớ khoảng 20% nội dung mà họ đã học.
  • Khi bài giảng chỉ được viết ra (sinh viên chỉ đọc chữ), mọi thứ còn tệ hại hơn – sinh viên chỉ có thể nhớ khoảng 10% những gì họ đã đọc.
  • Nhưng khi bài giảng vừa được nghe và có hình ảnh trực quan, các sinh viên nhớ được 65% nội dung sau 3 ngày. Đó thật sự là một cải thiện đáng kể!
Có nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra rằng hình và tranh ảnh giúp bạn nhớ những gì bạn học một cách hiệu quả hơn. Não của chúng ta xử lý hình ảnh nhanh gấp 60,000 lần so với xử lý chữ viết, và chúng ta nhớ thông tin trực quan lâu hơn.
Vậy, điều này giúp gì cho việc cải thiện từ vựng của bạn?

Khi học tiếng Anh, hầu hết người học chỉ học chữ, chữ và chữ. Họ đọc những danh sách từ vựng dài và cố nhớ chúng. Cách học này thật nhàm chán và chẳng hiệu quả chút nào!

Học từ vựng qua hình ảnh có rất nhiều lợi ích:

  • Bạn hiểu từ nhanh hơn và nhớ lâu hơn
  • Bạn học các liên kết trực tiếp hình ảnh với từ tiếng Anh mà bạn học
    (chứ không phải dịch từ tiếng Việt sang)
  • Học với hình ảnh hình hấp dẫn hơn so với chữ  :-)
Click vào đây để tải ngay quyển từ điển hình ảnh được sắp xếp theo chủ đề giúp bạn cải thiện đáng kể hiệu quả học từ vựng của mình.