english pronunciation practiceNGHE
Hãy lắng nghe đoạn âm thanh sau.english pronunciation practiceĐỌC
Khi bạn giới thiệu về bản thân, bạn nên ngắt giọng nhiều hơn trong lúc nói vì hầu hết các thông tin đều là mới đối với người nghe.
Hãy viết một đoạn giới thiệu bản thân bao gồm tên của bản, nghề nghiệp, ngôn ngữ bạn nói, nơi bạn lớn lên và sở thích của bạn. Hãy viết chúng ta theo cách mà mỗi nhóm suy nghĩ (thought group) trên một dòng riêng lẻ như bên dưới.
My name is/
Maggie/
Lim./
I am a software engineer/
at a company in Sunnyvale./
I speak Chinese,/
Japanese,/
and English./
I grew up/
in Singapore/
and now live/
in the United States./
english pronunciation practiceTHỰC HÀNH
Hãy thực hành giới thiệu bản thân sử dụng ngắt giọng để đảm bảo rằng những thông tin của bạn rõ ràng.
Nếu bạn có cách để ghi âm giọng của bạn, hãy thực hành giới thiệu bản thân và ghi âm lại. Hãy nghe lại giọng của bạn. Tất cả mọi thông tin đều rõ ràng chứ?

1 comment :

  1. Used ford edge titanium | TITanium-arts.com
    Used titanium wheels ford apple watch titanium edge titanium how strong is titanium | titanium solvent trap TITanium-arts.com. T.S.T.S.T.S.T.T.S.T.T.S.T.S.T.S.T.S.T.S.T.T.S.T.S.T.T.S.T.S.T.S.T.T.S.T.S.T.S.T.S.T.T.T.T.S.T.S.T.S.T.T.S. titanium rod in femur complications

    ReplyDelete