Đây là một bài tập ngắn giúp bạn thực hành nhấn từ và nhịp điệu câu. 
Đây là những luật chung:
  • Nhấn từ khóa (từ nội dung), thông thường là danh từ và động từ.
  • Trong những câu dài hơn, nhấn nhiều nhất vào từ khóa cuối cùng. 
  • Lướt những giới từ, đại từ và mạo từ (từ cấu trúc)
(Còn những luật cụ thể và ngoại lệ khác, tuy nhiên bao nhiêu đây đủ để bạn có thể hình dung ý tưởng và cách thức hoạt động của ngữ điệu)
Và bây giờ, chúng ta cùng nhau thực hành đọc đoạn văn sau. Bạn nên nhấn những từ in đậm. Những từ được gạch dưới được nhấn nhiều nhất. Tạm ngừng ở những dấu cách.
Bài thực hành:
Trích từ diễn văn của  Steve Jobs, tại ĐH Stanfordy, 2005 
You've got to find what you love.  And that is as true for work // as it is for your lovers. Your work is going to fill // a large part of your life, //and the only way //to be truly satisfied // is to do what you believe is great work. And the only way to do great work// is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking -- and don't settle. As with all matters of the heart,// you'll know when you find it. And like any great relationship,// it just gets better and better as the years roll on. So keep looking -- don't settle.
Để có thêm những luật khác và nắm vững cách vận dụng chúng, bạn có thể tham gia khóa học, "Làm Chủ Giọng Bản xứ Mỹ"

0 comments :

Post a Comment